Zostań partnerem programu!

Szanowni Przedsiębiorcy z terenu Gminy Polkowice


                            Trud wychowania dzieci, szczególnie w rodzinach wielodzietnych często stanowi duże obciążenie finansowe. Burmistrz , Polkowic podjął inicjatywę zmierzającą do umacniania, wspierania i promowania pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych oraz poprawę ich warunków życia zatwierdzając Uchwałą nr XI/189/16 Rady Miejskiej w Polkowicach z dniem 14 kwietnia 2016r., o wprowadzeniu na terenie Gminy Polkowice Programu „ Polkowicka Karta Dużej Rodziny”. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Polkowice posiadających ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Zatem grupą docelową stanowi około 171 rodzin, które dzięki oferowanym ulgom mogą się stać również Państwa klientami.

  

Jakie korzyści osiągną przedsiębiorcy przystępujący do Program Polkowicka Karta Dużej Rodziny?


                            Firma lub instytucja przystępując do współpracy do programu buduje zaufanie i kreuje pozytywny wizerunek wśród mieszkańców nasze gminy. Partner staje się rozpoznawalny dla rodzin korzystających z Programu „Polkowickiej Karty Dużej Rodziny” , poprzez umieszczenie państwa danych teleadresowych w Katalogu Ulg i Zniżek na stronach  internetowych www.polkowice.eu oraz www.ops.polkowice.pl. Udział w Programie stwarza możliwość poszerzenia grona nowych klientów i pozyskiwanie stałej klienteli. Partner zostaje oznaczony specjalną naklejką promującą Program „ Polkowicka Karta Dużej Rodziny”.

                            Aby zostać partnerem Programu „ Polkowickiej Karty Dużej Rodziny” należy wypełnić stosowną deklarację oraz podpisanie porozumienia, których wzory są dostępne na  stronie internetowej gminy Polkowice: www.polkowice.eu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach: www.ops.polkowice.pl


Zachęcamy do współpracy

Promowanie Programu „ Polkowicka Karta Dużej Rodziny” odbędzie się 03.06.2016r. na festynie

„ Przegląd Twórczości Lokalnej” w Polkowicach.


Potrzebne dokumenty:

Deklaracja Pobierz 

Porozumienie partnerów Pobierz

Skip to content