Informacje o programie

 OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY ORAZ POLKOWICKA KARTA DUZEJ RODZINY

JEDNA KARTA- DWA PROGRAMY- DUŻO KORZYŚCI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH!!!


                      Szanowni Państwo! Uprzejmie  informujemy, że w naszym mieście został wprowadzony Program „Polkowicka Karta Dużej Rodziny” Uchwałą nr XI/189/16 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 14 kwietnia 2016 r. który został dostosowany do programu rządowego Karta Dużej Rodziny.

Oznacza to , że posiadacz Karty Dużej Rodziny – mieszkaniec Gminy Polkowice, będzie mógł korzystać na podstawie jednej Karty z uprawnień zarówno w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, jak i Programu „ Polkowicka Karta Dużej Rodziny”.

                     Identyfikatorem uprawnionych członków rodziny wielodzietnej zamieszkałej na terenie Gminy Polkowice jest pierwsze siedem cyfr numeru karty, stanowiących identyfikator Gminy Polkowice (ustalony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego- Dz.U. z  1998 r. , nr 157, poz. 1031 z późn. zm.).

                     Identyfikatorem Gminy Polkowice są następujące cyfry: 0216043


Skip to content